Förord

Sidan www.niklasadell.se består för närvarande av fyra delar. ”Hem” – alltså denna sida.  ”Tjänst” – en sida med de gudstjänster framöver som jag i dagsläget vet om att jag ska celebrera eller predika i ”Predikosamling” – en sida med länkar till predikningar för kyrkoårets samtliga sön- och helgdagar.  ”Bibelläsningsplan” – en lista med en Bibeltext […]

Annan religion

På korset bad den döende Jesus: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.” Det framgår inte vilka han syftade på – soldaterna som korsfäst honom? de som hånat och torterat? de som gripit och dömt honom? de som förrått och svikit? [Jesus bad att Gud Fader skulle förlåta. Att Gud Fader kan förlåta […]

Kristen tro i kristider

Kristen tro i kristider handlar bland annat om * Frid. ”Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger” sade Jesus Kristus. Hans frid är mer än vad en aldrig så god människa eller ett aldrig så gott samhälle kan ge. Den går på djupet och finns mitt i krisen. * […]

Avslutandet av min tjänst som präst i S:t Hans

Omedelbart före välsignelsen i högmässan i S:t Hans kyrka söndagen den 5 juni 2016 sade jag: Nu ska jag, inför Gud och inför er, ni som är församlingen i S:t Hans, av­sluta min tid som präst här. I Predikaren i Bibeln står det att var sak har sin tid, ”det finns en tid för fö­delse, […]