Avslutandet av min tjänst som präst i S:t Hans

Omedelbart före välsignelsen i högmässan i S:t Hans kyrka söndagen den 5 juni 2016 sade jag:

Nu ska jag, inför Gud och inför er, ni som är församlingen i S:t Hans, av­sluta min tid som präst här.

I Predikaren i Bibeln står det att var sak har sin tid, ”det finns en tid för fö­delse, en tid för död” (Pred 3:1-2). Så är det också med den tid som började när bis­kopen i Linköping sände, missiverade, mig hit. Den tiden slutar idag, 40 år och 5 dagar senare.

Det är inget konstigt. Men det är högtidligt och allvarligt.

Fortsätt läsa ”Avslutandet av min tjänst som präst i S:t Hans”