Förord

Sidan www.niklasadell.se består för närvarande av fyra delar.

  1. ”Hem” – alltså denna sida. 
  2. ”Tjänst” – en sida med de gudstjänster framöver som jag i dagsläget vet om att jag ska celebrera eller predika i
  3. ”Predikosamling” – en sida med länkar till predikningar för kyrkoårets samtliga sön- och helgdagar. 
  4. ”Bibelläsningsplan” – en lista med en Bibeltext per dag för den innevarande månaden.

Mina kontaktuppgifter:
Niklas Adell, Ekholmsvägen 407, 589 29  Linköping
telefon: 013-16 29 75, 0707-12 44 93
e-post: niklas@adell.re