Sidan www.niklasadell.se består för närvarande av sex delar.

  1. ”Hem” – alltså denna sida. 
  2. ”Tjänst” – en sida med de gudstjänster framöver som jag i dagsläget vet om att jag ska celebrera eller predika i
  3. ”Predikosamling” – en sida med länkar till predikningar för kyrkoårets samtliga sön- och helgdagar. 
  4. ”Bibelläsningsplan” – en lista med en Bibeltext per dag för den innevarande månaden.
  5. Inledningskapitlet i Martin Thornton ”Pastoral Theology – a Reorientation”
  6. Utdrag ur Martin Thornton ”Essays in Pastoral Reconstruction”
  7. ”Socialdemokratins framgångsrika verk i Svenska kyrkan” – en berättelse från (S) om (S) och Svenska kyrkan, om hur (S) anpassat världsåskådning, människosyn, normer och värderingar i Svenska kyrkans beslutande organ till att stå i överensstämmelse med vad (S) för närvarande står för.
  8. En berättelse om den veckolånga resa med smalspårståg i Schweiz som jag gjorde för gåvan jag fick av församlingen i S:t Hans när jag slutade min anställning 2016.

 

Mina kontaktuppgifter:
Niklas Adell, Ekholmsvägen 407, 589 29  Linköping
telefon: 013-16 29 75, 0707-12 44 93
e-post: niklas@adell.re 

Lämna ett svar