På korset bad den döende Jesus: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

Det framgår inte vilka han syftade på – soldaterna som korsfäst honom? de som hånat och torterat? de som gripit och dömt honom? de som förrått och svikit?

[Jesus bad att Gud Fader skulle förlåta. Att Gud Fader kan förlåta dem – och oss – beror på att Jesus led och dog (”han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot”, ”Människosonen har kommit för att — ge sitt liv till lösen för många.”). Där på korset tog han alltså på sig straffet för deras synd som korsfäst honom!]

Jesus sade: ”De vet inte vad de gör”. Det hände något som de inte visste. När Jesus dog hände något som var vida större än det som syntes ske.

Vilka ”de” var, är inte det viktiga. Dels tar Jesus hand om domen över dem. Dels, och framför allt, var det som de inte såg viktigare.

När domkyrkopastoratets ledning ställer in församlingarnas högmässa, den som är hjärtslaget i församlingen (alltså i Krist kropp) och förbjuder oss att fira mässa, där brödet är Kristi kropp som församlingen lever av, då naglas Kristi kropp fast, och Kristi kropp dör.

Det är mer än ett beslut av en ledningsgrupp.

Svenska kyrkan är en kristen kyrka. Vad en kristen kyrka är beskrivs grundläggande i Bibeln och därefter i trosbekännelserna och kyrkans bekännelseskrifter. Ett exempel bland många: ”kyrkan är de heligas samfund, i vilket Ordet rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas”. I konsekvens med det ”kallas jag kristen emedan jag genom dopet är upptagen i Jesu Kristi församling/kyrka och med församlingen tror och bekänner honom vara min Frälsare och Saliggörare”. En kristen kyrka ställer därför inte om högmässan och förbjuder inte nattvardens sakrament, allra minst i kristider. Det vore att förneka vad kyrkan är och att inte göra det kyrkan är sänd att göra. Det vore att vara en usel förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.8

Andra makter i vår tid vill något annat med Svenska kyrkan. De vill att kyrkan ska vara en viktig samhällsaktör och arbeta för ett bättre samhälle med en avgörande plats i samhällsbygget. Perspektivet är inomvärldsligt. Kyrkan ska leverera moralisk vägledning och ge råd och tröst, inte minst i kristider. Verksamheten har en andlig dimension och innehåller religiösa riter, såsom tändandet av levande ljus. På teologiskt språk kallas denna religion Moralisk Terapeutisk Deism, MTD. Den omhuldas av de politiska partierna, som använder den i sin strävan att ha makten i Svenska kyrkan. MTD ligger till grund för till exempel vår tids församlingsinstruktioner och kyrkliga strategidokument.

Det är denna religions agenda som, begripligt utifrån sin grundläggande ideologi och sin strävan att vara ett etiskt föredöme och en samhällsnyttig aktör, stängt ned gudstjänstliv och mässfirande och därmed korsfäst Kristi kropp.

Är det Svenska kyrkans död som kristen kyrka som vi ser, när vi nu ser Kristi kropp bli dödad?

”Detta är er stund, nu har mörkret makten” sade Jesus till dem som grep honom för att döda honom. Är det det som sker? Eller något av det som sker?

Vad händer sedan? Vad tänkte Maria (och Johannes) vid korset, rimligen omgivna, också de, av föraktet och förkastandet av Jesus? De hade hört Jesus förutsäga sin död och sin uppståndelse och förklara varför han måste dö. Men vad de tänkte står inte.

Lämna ett svar