Som framgår av rubrikerna härovan återfinns på denna hemsida en översättning till svenska av inledningskapitlet i Martin Thorntons ”Pastoral Theology – a Reorientation” samtett urval från Martins Thorntons ”Essays in Pastoral Reconstruction”.

Båda texterna finns också i pdf-format. Skicka mig, Niklas Adell, en e-post på adressen niklas@niklasadell.se så skickar jag dem gärna.

Lämna ett svar