Förord

Sidan www.niklasadell.se består för närvarande av fyra delar.

  1. ”Hem” – alltså denna sida. 
  2. ”Tjänst” – en sida med de gudstjänster framöver som jag i dagsläget vet om att jag ska celebrera eller predika i
  3. ”Predikosamling” – en sida med länkar till predikningar för kyrkoårets samtliga sön- och helgdagar. 
  4. ”Bibelläsningsplan” – en lista med en Bibeltext per dag för den innevarande månaden.

Mina kontaktuppgifter:
Niklas Adell, Ekholmsvägen 407, 589 29  Linköping
telefon: 013-16 29 75, 0707-12 44 93
e-post: niklas@adell.re 

Avslutandet av min tjänst som präst i S:t Hans

Omedelbart före välsignelsen i högmässan i S:t Hans kyrka söndagen den 5 juni 2016 sade jag:

Nu ska jag, inför Gud och inför er, ni som är församlingen i S:t Hans, av­sluta min tid som präst här.

I Predikaren i Bibeln står det att var sak har sin tid, ”det finns en tid för fö­delse, en tid för död” (Pred 3:1-2). Så är det också med den tid som började när bis­kopen i Linköping sände, missiverade, mig hit. Den tiden slutar idag, 40 år och 5 dagar senare.

Det är inget konstigt. Men det är högtidligt och allvarligt.

Fortsätt läsa ”Avslutandet av min tjänst som präst i S:t Hans”