Bibelläsningsplan

Augusti månad 2019

Texterna är hämtade från Östanbäcks klosters kalender

 1 augusti   Mika 3:8-12

2 augusti   Luk 8:1-3

3 augusti 1   Joh 5:13-15

4 augusti   Upp 1:9-18

5 augusti   1 Kung 17: 8-16

6 augusti   2 Mos 33:18-23

7 augusti   Rom 8:1-6

8 augusti   Luk 12:35-40

9 augusti   1 Kor 1:18-25

10 augusti   Joh 12:24-26

11 augusti   Jes 29:13-16

12 augusti   Matt 7:13-14

13 augusti   Rom 5:8-11

14 augusti   Dan 12:1-4

15 augusti   Höga Visan 3:6-11

16 augusti   1 Sam 12:20-24

17 augusti   Luk 6:43-49

18 augusti   Ords 30:5-9

19 augusti   1 Kor 10:6-13

20 augusti   Luk 9:23-25

21 augusti   Rom 5:17-18

22 augusti   Luk 7:31-35

23 augusti   Luk 11:37-54

24 augusti   1 Kor 12:27-31

25 augusti   5 Mos 30:11-16

26 augusti   Upp 3:1-5

27 augusti   1 Kor 15:39-46

28 augusti   1 Kor 1:10-13

29 augusti   Matt 14:1-12

30 augusti   Luk 21:34-36

31 augusti   Joh 6:63-69