September månad 2020

 Texterna hämtade från Östanbäcks klosters kalender

 

1 sept  Ords 16:20-32

2 sept  2 Kor 4:5-10

3 sept  Matt 5:33-42

4 sept  Ords 3:1-6

5 sept  Ef 4:25-32

6 sept  Ords 3:27-30

7 sept  Jak 2:14-18

8 sept  1 Sam 1:19-28

9 sept  Mark 3:7-12

10 sept  5 Mos 10:17-19

11 sept  Luk 12:13-21

12 sept  Luk 6:43-49

13 sept  Jes 35:1-6

14 sept  4 Mos 21:4-9

15 sept  1 Thess 5:16-22

16 sept  Amos 9:13-15

17 sept  Luk 19:37-40

18 sept  Hos 14:1-9

19 sept  Hebr 9:11-12

20 sept  1 Kung 17:2-6

21 sept  Matt 9:9-13

22 sept  Luk 12:22-34

23 sept  Kol 1:12-19

24 sept  Matt 6:19-23

25 sept  Luk 20:1-8

26 sept  Apg 20:32

27 sept  Job 14:1-2

28 sept  Mark 12:18-27

29 sept  Upp 12:7-12

30 sept  Joh 7:40-52