Oktober månad 2021

Texterna hämtade från Östanbäcks klosters kalender

1 okt   Hebr 2:11-18

2 okt   Matt 18:1-7

3 okt   Uppb 5:11-14

4 okt   Jes 29:17-19

5 okt   2 Kor 5:17-20

6 okt   Matt 23:13-26

7 okt   Luk 18:1-8

8 okt   Mark 4:30-34

9 okt   Matt 19:4-5

10 okt   Hes 33:10-11

11 okt   Mark 8:22-26

12 okt   Hebr 4:12-13

13 okt   2 Thess 2:15-3:5

14 okt   1 Kor 16:1-6

15 okt   Rom 8:22-27

16 okt   Judith 16:21-25

17 okt   1 Mos 24:62-67

18 okt   Luk 10:1-9

19 okt   Matt 12:46-50

20 okt   Luk 14:12-15

21 okt   Matt 22:1-14

22 okt   2 Kor 7:1-4

23 okt   Matt 5:33-37

24 okt   Jer 29:4-7

25 okt   5 Mos 17:18-20

26 okt   Matt 12:15-21

27 okt   1 Tim 6:7-14

28 okt   Rom 8:28-30

29 okt   Gal 5:13-14

30 okt   Rom 11:33-36

31 okt   Jes 40:29-31