Januari månad 2021

Texterna hämtade från Östanbäcks klosters kalender

1 jan   Tit 2:11-14

2 jan   Luk 20:41-47

3 jan   Jes 66:1-2

4 jan   Mark 13:1-8

5 jan   Gal 4:4-7

6 jan   Mika 4:1-3

7 jan   Luk 21:12-19

8 jan   Rom 3:20-25

9 jan   Luk 11:33-36

10 jan   Hes 36:23-27

11 jan   2 Mos 3:1-6

12 jan   1 Petr 3:18-22

13 jan   Joh 1:29-34

14 jan   Ef 6:10-18

15 jan   Joh 5:31-40

16 jan   Matt 21:10-16

17 jan   Jes 55:1-4

18 jan   Joh 17:1-11

19 jan   Mark 1:26-28

20 jan   Ef 4:1-6

21 jan   Matt 5:21-24

22 jan   1 Kor 11:17-26

23 jan   Luk 9:46-50

24 jan   Jes 50:10

25 jan   Apg 9:1-20

26 jan   Matt 10:24-33

27 jan   Luk 6:43-49

28 jan   Sal Vishet 7:7-14

29 jan   Kol 3:1-4

30 jan   2 Tim 1:7-10

31 jan   Jes 54:10