Bibelläsningsplan

September månad 2019

Texterna är hämtade från Östanbäcks klosters kalender 

29 september     Dan 7:9-11

30 september      2 Tim 3:16-17

 

Oktober månad 2019

Texterna är hämtade från Östanbäcks klosters kalender

 1 oktober   Luk 9:46-50

2 oktober   2 Mos 23:20-22

3 oktober   Fil 4:11-13

4 oktober   Luk 12:23-34

5 oktober   Ef 4:20-28

6 oktober   Job 14:1-2

7 oktober   Luk 18:1-8

8 oktober   2 Kor 1:8-11

9 oktober   1 Kor 7:29-35

10 oktober   Fil 1:20-25

11 oktober   Luk 11:47-52

12 oktober   Rom 8:7-11

13 oktober   Jes 35:1-6

14 oktober   Luk 14:7-11

15 oktober   Rom 8:22-27

16 oktober   Gal 2:1-10

17 oktober   Luk 13:10-17

18 oktober   Apg 16:8-10

19 oktober   Jes 61:10-62:5

20 oktober   5 Mos 10:12-13

21 oktober   Jak 1:22-27

22 oktober   Mik 6:6-8

23 oktober   2 Kor 5:17-20

24 oktober   Kol 3:5-11

25 oktober   Mark 4:30-34

26 oktober   Luk 18:15-17

27 oktober   Hes 33:10-16

28 oktober   Ef 2:19-22

29 oktober   Hes 20:32-38

30 oktober    Mark 11:23-25

31 Oktober    Upp 19:1-9