April månad 2021

Texterna hämtade från Östanbäcks klosters kalender

1 april   2 Mos 12:1-14

2 april   Hebr 4:15-16, 5:7-9

3 april   Jona 1:17-2:5

4 april   Mark 16:1-14

5 april   1 Kor 15:1-8

6 april   Jes 26:19

7 april   Joh 21:1-14

8 april   Apg 8:26-39

9 april   1 Petr 3:18-22

10 april   Joh 20:11-16

11 april   Jes 43:10-12

12 april   Joh 6:37-40

13 april   1 Kor 1:18-25

14 april   Hebr 13:20-21

15 april   Joh 20:19-31

16 april   Apg 5:34-41

17 april   1 Petr 1:3-9

18 april   4 Mos 27:15-17

19 april   Matt 18:12-14

20 april   Joh 10:17-18

21 april   1 Joh 5:4-10

22 april   1 Petr 1:18-21

23 april   2 Tim 2:8-13

24 april   Jer 31:10-14

25 april   Jer 15:19-21

26 april   Hebr 13:12-16

27 april   Joh 13:21-31

28 april   Uppb 13:11-18

29 april   1 Joh 1:5-2:2

30 april   Jak 5:1-6