Bibelläsningsplan

December månad 2019

Texterna är hämtade från Östanbäcks klosters kalender

 1 december Sak 2:10-13

2 december Luk 4:14-21

3 december Joh 18:36-37

4 december Jak 5:7-10

5 december Jes 11:1-5

6 december Heb 13:8-14

7 december Matt 7:21-29

8 december Jer 23:19-20

9 december Rom 15:4-13

10 december Jes 30:18-21

11 december Mal 4:1-6

12 december Joh 1:15-18

13 december Matt 13:44-46

14 december 1 Kor 2:1-10

15 december Jer 1:4-10

16 december Fil 4:4-7

17 december 2 Pet 1:19-21

18 december Jes 2:2-5

19 december Luk 3:7-17

20 december Apg 1:12-14

21 december Ef 2:19-22

22 december Jer 23:5-6

23 december Sef 3:14-17

24 december Jes 9:2-7

25 december Heb 1:1-6

26 december Apg 6:8-15

27 december Upp 1:9-19

28 december Matt 2:13-23

29 december Gal 4:4-7

30 december 1 Tim 3:16

31 december Jer 29:11-13