Bibelläsningsplan

Februari månad 2020

 Texterna hämtade från Östanbäcks klosters kalender

1 februari Rom 8:35-39

2 februari Mal 1:11

3 februari Mika 7:7-8

4 februari Hebr 7:24-27

5 februari Luk 9:57-62

6 februari Matt 13:24-30

7 februari 1 Thess 1:2-10

8 februari Fil 2:12-13

9 februari Jes 54:10

10 februari 1 Kor 9:24-27

11 februari Luk 17:7-10

12 februari Hebr 4:11-16

13 februari 2 Sam 7:18-22

14 februari Luk 9:51-56

15 februari Matt 8:28-34

16 februari Jes 55:8-11

17 februari Rom 10:13-17

18 februari Matt 10:5-15

19 februari Hebr 12:3-6

20 februari 1 Kor 1:20-25

21 februari Hes 18:30B-32

22 februari 1 Petr 1:3-7

23 februari Jes 42:1-4

24 februari Ester 4:12-17

25 februari Joh 12:20-26

26 februari Joel 2:12-19

27 februari Matt 8:5-13

28 februari Jes 58:1-9A

29 februari Mark 6:45-56