Tjänst

När jag är hemma, brukar jag be Laudes i S:t Hans kyrka dagligen kl 0700.

 

Söndagen den 22 september kl 1000 celebrerar och predikar jag i högmässan i Landeryds kyrka, kyrkkaffe därefter

Lördagen den 28 september kl 0845 celebrerar jag lördagsmorgonmässan i S:t Hans och tänker äter frukost därefter

Söndagen den 13 0ktober, Tacksägelsedagen,  kl 1100 celebrerar och predikar jag i högmässan i S:t Hans, som vanligt följt av kyrkkaffe

Lördagen den 26 oktober kl 0845 celebrerar jag lördagsmorgonmässan i S:t Hans med efterföljande frukost

Lördagen den 16 november kl 0845 celebrerar jag lördagsmorgonmässan i S:t Hans med sedvanlig efterföljande frukost

Söndagen den 17 november kl 1100 celebrerar och predikar jag i högmässan i S:t Hans, kyrkkaffe därefter

Lördagen den 23 november kl 0845 celebrerar jag lördagsmorgonmässan i S:t Hans efterföljande frukost

Söndagen den 24 november kl 1100 celebrerar och predikar jag i högmässan i S:t Hans, kyrkkaffe därefter

Lördagen den 14 december kl 0845 celebrerar jag lördagsmorgonmässan i S:t Hans med efterföljande frukost

Efter frukosten samma dag, den 14 december, kl 1000-1100, ansvarar jag för ett bordssamtal med utgångspunkt i frågan ”Är det något att vara människa – eller?”

Julafton den 24 december kl 1700 leder jag julbönen i S:t Hans kyrka

Annandag Jul den 26 december kl 1100 celebrerar och predikar jag i högmässan i S:t Hans med efterföljande kyrkkaffe

Nyårsdagen, alltså den 1 januari 2020, celebrerar och predikar jag i decenniets första högmässa i S:t Hans; den firar vi i vanlig nyårsordning på eftermiddagen kl 1600 – med  efterföljande kyrkkaffe 

Lördagen den 4 januari kl 0845 celebrerar jag lördagsmorgonmässan i S:t Hans – med frukost därefter

Söndagen den 5 januari kl 1100 celebrerar och predikar jag i högmässan i S:t Hans – med kyrkkaffe därefter

Måndagen den 6 januari, alltså Trettondedag Jul, kl 1100 celebrerar och predikar jag i högmässan i S.t Hans, med välsignande av C+B+M-dekaler och med efterföljande kyrkkaffe